Wirtualne Biuro: Cena, Korzyści i Jak Wybrać Najlepszą Opcję

W dobie cyfryzacji, wirtualne biuro stało się popularnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców. Ale czym dokładnie jest wirtualne biuro, jakie korzyści oferuje i ile kosztuje? W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo temu zagadnieniu. Wirtualne biuro - cena Co to jest wirtualne biuro? Wirtualne biuro to usługa, która pozwala firmom na posiadanie profesjonalnego adresu biznesowego bez potrzeby wynajmowania fizycznej przestrzeni biurowej. Jest to idealne rozwiązanie dla małych firm, startupów oraz freelancerów, którzy chcą zwiększyć swoją wiarygodność bez ponoszenia wysokic...
More

Prowadzenie Księgowości w Fundacji: Kluczowe Wskazówki i Najlepsze Praktyki

Prowadzenie księgowości w fundacji to jeden z najważniejszych aspektów zarządzania organizacją non-profit. Poprawna i przejrzysta księgowość nie tylko ułatwia codzienne funkcjonowanie fundacji, ale również buduje zaufanie wśród darczyńców i partnerów. W artykule przedstawiamy kluczowe zasady i najlepsze praktyki związane z prowadzeniem księgowości w fundacji. ile kosztują usługi księgowe? Dlaczego Księgowość Jest Tak Ważna? Każda fundacja, niezależnie od jej wielkości czy zasięgu działania, jest zobowiązana do prowadzenia rzetelnej księgowości. Transparentność finansowa to ...
More

Biuro rachunkowe dla fundacji i stowarzyszeń – przewodnik

Prowadzenie fundacji lub stowarzyszenia wiąże się z wieloma obowiązkami, w tym z rzetelnym prowadzeniem księgowości. Wybór odpowiedniego biura rachunkowego jest kluczowy dla zapewnienia prawidłowego rozliczeń i bezpieczeństwa finansowego organizacji. W tym artykule odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące biura rachunkowego dla fundacji i stowarzyszeń, a także przedstawimy zalety korzystania z usług doświadczonego partnera, jakim jest Fundacja Science Point. Sprawdź cennik biura rachunkowego dla fundacji Na co zwrócić uwagę przy wyborze biura rachunkowego dla fun...
More

Rozeznane cenowe – roboty remontowo-budowlane

W związku z realizacją projektu „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowo-budowlanych hali obsługowo-naprawczej 2 Zespołu Szkół w Szczuczynie. Rozeznanie_cenowe_RC zal_nr_1_roz_cenowe_RC
More

Blok szkoleniowy z zakresu tworzenia działalności gospodarczej

Celem ogólnym szkolenia było przygotowanie uczestników do założenia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W czasie szkolenia przekazano wiedzę z zakresu przygotowywania podstawowego biznesplanu, podstawowych zasady praw rządzących wolnym rynkiem, korzyści oraz ryzyka płynącego z samo zatrudnienia, stosowania przepisów prawa gospodarczego, cywilnego, pracy oraz podatkowego, dokumentowania obrotu gospodarczego; prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Uczestnicy szkolenia nabyli również  wiedzę praktyczną w zakresie rejestracji własnej działalności we wszystkich ins...
More

Blok szkoleniowy z zakresu własności intelektualnej

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zakresem prawa autorskiego, przedmiotów własności przemysłowej i ich ochrony, patentów na wynalazki, prawa rejestracji wzorów przemysłowych. Poruszono również pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how) i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Uczestnikom szkolenia dostarczono wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji rozwiązań, produktów innowacyjnych kwalifikujących się do ochrony, a także procedur i metod uzyskiwania ochrony własności przemysłowej. W bloku tematycznym omówiono: Wstęp do innowacji. Rynek innowacji w województwie podlas...
More

Blok szkoleń w zakresie komercjalizacji wyników badań

Celem szkolenia było przybliżenie ich uczestnikom tematyki komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz korzyści płynących z tego procesu. Szkolenie w prosty i przejrzysty sposób wskazywało na etapy jakie należy przejść w aby wprowadzić innowacyjny produkt na rynek. W formie dialogu określono bariery stojące zarówno przed naukowcem i przedsiębiorcą na drodze do komercjalizacji oraz wskazano metody ich zniwelowania. W bloku tematycznym omówiono: Wprowadzenie do procesu komercjalizacji, schemat oraz etapy komercjalizacji; Rodzaje komercjalizacji; Wyniki prac badawczych jako ...
More

Blok szkoleń w zakresie produktów innowacyjnych

Podczas szkolenia poruszono kwestie związane ze sprawnym poruszaniem się w tematyce nowych technologii, komercjalizacji oraz finansowania badań. Skupiono się na przekazaniu wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie przygotowywania wyceny oraz planu wdrożenia innowacyjnego produktu do przemysłu. W bloku tematycznym omówiono: Rynek rozwiązań innowacyjnych w województwie podlaskim; Analiza rynku produktu innowacyjnego; Ocena technologii z punktu widzenia możliwości jej komercjalizacji; Innowacja i wiedza (modele innowacji, podstawy zarządzania wiedzą, nowoczesne technologie); ...
More

Blok szkoleń w zakresie potencjału innowacyjnego województwa podlaskiego

Podczas szkolenia młodzi ludzie zostali wprowadzeni w zagadnienia związane z pojęciem innowacyjności, nowych technologii oraz przedsiębiorczości. Celem głównym było podkreślenie istoty wyboru właściwego kierunku studiów i dalszej drogi rozwoju w oparciu o realne zapotrzebowanie rynku. Szkolenie obrazowało obecny stan gospodarczy województwa podlaskiego, perspektywy rozwoju oraz jaki wpływ na to mogą mieć sami uczestnicy szkolenia. W bloku tematycznym omówiono: Kierunki zamawiane jako szansa dla rozwoju Polskiej gospodarki, Sytuacja gospodarcza i ekonomiczna województwa podlaskiego, Pe...
More