Konkurs biznesplanów Business Point Fundusz Biebrzański

Rozpoczynamy przyjmowanie Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego! Termin na złożenie upływa 11.02.2021 o godz. 15.00. Istnieje możliwość złożenia dokumentów osobiście, przez kuriera bądź też pocztą. Pamiętaj! Liczy się data wpływu! Komplet dokumentów należy złożyć w formie papierowej, w 2 jednakowych egzemplarzach, każdy z nich wpięty do skoroszytu. Przed złożeniem należy sprawdzić, czy wszystkie załączniki zostały dołączone: Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego;Załącznik 1 – Biznesplan;Załącznik 2 – Harmonogram rzeczowo-finans...
More

Rozeznane cenowe – szkolenia dla nauczycieli

W związku z realizacją projektu "Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki zapraszamy do złożenia oferty cenowej zgodnej z zapytaniem ofertowym – organizacja i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli. Rozeznanie_cenowe_RC_04_3.3.1_218_2020Pobierz zal_nr_1_roz_cenowe_RC_04_3.3.1_218_2020Pobierz
More

Rozeznanie cenowe – pracownia językowa

W związku z realizacją projektu "Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki zapraszamy do złożenia oferty cenowej zgodnej z zapytaniem ofertowym – pracownia językowa. EDIT: W związku z zauważoną omyłką, zaktualizowano zał. nr 1: Formularz oferty cenowej, dostosowując go tym samym do warunków Rozeznania ceno...
More

Rozeznanie cenowe – szkolenie rajdowe

W związku z realizacją projektu Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki  zapraszamy do złożenia oferty cenowej zgodnej z zapytaniem ofertowym – szkolenie rajdowe. Rozeznanie_cenowe_RC_01_3.3.1_218_2020 zał_nr_1_roz_cenowe_RC_01_3.3.1_218_2020
More

Doradztwo indywidualne – Specjalistyczne wsparcie towarzyszące

Przypominamy, że  od dziś ruszamy z indywidualnym doradztwem realizowanym w ramach Specjalistycznego wsparcia towarzyszącego dla Uczestników projektu - naszych Przedsiębiorców 🙂 Widzimy się w Biurze Projektu - Fundacji Science Point przy ul. Elektrycznej 1 lok. 216 (II piętro). Czekamy na Was! Zespół Fundacji Science Point
More

Rozeznanie cenowe – indywidualne doradztwo w ramach specjalistycznego wsparcia towarzyszącego

W związku z realizacją projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 3: Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zapraszamy do złożenia oferty cenowej zgodnej z zapytaniem ofertowym – przeprowadzenie doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu, zgodnie z założeniami projektu. Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania ceno...
More

Staże zawodowe: Toyota Białystok (lipiec 2020)

Już dziś pierwsi stażyści rozpoczęli swoją przygodę w autoryzowanym serwisie samochodowym Toyota w Białymstoku! Przez miesiąc uczniowie będą zdobywali profesjonalną wiedzę oraz niezbędne umiejętności w działach diagnostyki samochodowej, napraw blacharsko-lakierniczych oraz stanowiskach mechanicznych. W ramach stażu uczniowie mają zapewnione zakwaterowanie w Białymstoku, wyżywienie, dojazdy, odzież roboczą oraz wsparcie opiekunów. Na zakończenie za swoją pracę otrzymają stypendium stażowe. Postępy czujnym okiem monitoruje Instytut Rozwoju Gospodarczego. Życzymy bogatych doświadczeń! Ze...
More

Rekrutacja do projektu Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy CZAS START!

Po wielu miesiącach starań ruszamy razem z ZS Szczuczyn (Powiat Grajewski) oraz Instytutem Rozwoju Gospodarczego z projektem pełnym wsparcia dla uczniów i nauczycieli z kierunków technik pojazdów samochodowych oraz technik logistyk w Szczuczynie. Coś się kończy, coś zaczyna... Uczniowie kończą rok szkolny, a my otwieramy projekt rekrutacją! W pierwszym etapie wsparcie stypendialne za osiągnięcia w nauce z przedmiotów ogólnych oraz zawodowych, oraz staże zawodowe w Białymstoku w okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień). Rekrutacja rusza równolegle na kierunkach technik pojazdów samochodowy...
More

Wznawiamy rekrutację!

Po trudnościach związanych z epidemią koronawirusa informujemy, iż wznawiamy rekrutację do projektu Nowa Droga II. Oferujemy pełne wsparcie: Doradztwo zawodowe (IPD) Poradnictwo zawodowe Staże i/lub Szkolenia/kursy Nie ukończyłeś 30. roku życia, nie pracujesz albo zarabiasz nie więcej niż minimalna krajowa i marzysz o zmianie? Zgłoś się do projektu Nowa Droga II! Wspólnie opracujemy plan działania! Zespół Fundacji Science Point    
More

Wracamy do pełnego działania

Po ograniczeniach związanych ze stanem epidemii w kraju wracamy do pełnego działania! Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura projektów tj. 09.00 - 15.00 w siedzibie Fundacji lub też pod nr telefonu 607 645 779. Zespół Fundacji Science Point
More