Blok szkoleniowy z zakresu własności intelektualnej

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zakresem prawa autorskiego, przedmiotów własności przemysłowej i ich ochrony, patentów na wynalazki, prawa rejestracji wzorów przemysłowych. Poruszono również pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how) i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Uczestnikom szkolenia dostarczono wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji rozwiązań, produktów innowacyjnych kwalifikujących się do ochrony, a także procedur i metod uzyskiwania ochrony własności przemysłowej.

W bloku tematycznym omówiono:

  • Wstęp do innowacji. Rynek innowacji w województwie podlaskim, przegląd wybranych produktów innowacyjnych;
  • Analiza rynku produktu innowacyjnego;
  • Wycena produktu innowacyjnego w tym wycena wartości materialnych i niematerialnych produktu innowacyjnego;
  • Przygotowanie oferty i promocja produktu innowacyjnego oraz budowanie wizerunku firmy innowacyjnej;
  • Prawo ochrony produktu innowacyjnego w tym wartości intelektualnej i przemysłowej;
  • Ochrona własności, w tym tajemnica przedsiębiorstwa;
  • Zasady zawierania umów prawo autorskich;
  • Znaczenie praw własności intelektualnej dla przedsiębiorstwa i inwestorów.