Obsługa prawna

Zajmiemy się bezpieczeństwem prawnym Twojej firmy, a Ty będziesz mógł skupić się wyłącznie na rozwoju.

Zapytaj

Prawo gospodarcze/obsługa korporacyjna

Zapewniamy pomoc podczas rejestracji każdej formy działalności gospodarczej. Przygotowujemy stosowne umowy, dokumentację administracyjną do Urzędu Skarbowego, ZUS, Krajowego Rejestru Sądowego. Modyfikujemy dokumenty spółki do bieżących potrzeb właścicieli. Posiadamy doświadczenie w rejestracji  podmiotów z kapitałem zagranicznym.

Oferujemy bieżącą obsługę prowadzonej działalności gospodarczej. Przygotowujemy oraz opiniujemy umowy oraz pisma występujące w obrocie. Reprezentujemy przedsiębiorców przed organami administracyjnymi oraz sądami na każdym etapie.

Naszym klientom oferujemy przygotowywanie stosownej dokumentacji związanej z bieżącą działalnością organów Spółek (Zarządów, Rad Nadzorczych, Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń) w tym przygotowywanie uchwał, umów.

Zapytaj

obsluga_korporacyjna

ochrona_wlasnosci

Ochrona własności intelektualnej

Zapewniamy pełną obsługę przedsiębiorstw związaną z zarządzaniem własnością intelektualną. Przygotowujemy dokumentację zgłoszeniową w zakresie znaków patentowych, wzorów przemysłowych, patentów do UPRP.

Przygotowujemy, negocjujemy, opiniujemy projekty umów. Prowadzimy postępowania cywilne i karne w zakresie naruszenia praw autorskich.

Zapewniamy pełne doradztwo związane z przenoszeniem, licencjonowaniem praw autorskich, w zakresie ochrony programów komputerowych oraz baz danych.

Zapytaj

Komercjalizacja i transfer technologii

Oferujemy pełną obsługę twórcom oraz właścicielom  praw własności intelektualnej w zakresie ochrony, przenoszenia praw własności intelektualnej. Świadczymy doradztwo prawne w przedmiotowym zakresie, przygotowujemy, opinujemy i negocjujemy umowy z zakresu prowadzenia prac badawczo – rozwojowych, komercjalizacji praw własności intelektualnej.

Przygotowujemy, opiniujemy, negocjujemy umowy z zakresu transferu oraz wdrażania technologii, tworzenia spółek spin-out oraz spin-off.

Opracowujemy regulaminy praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie.

Zapytaj

technology

umowy

Pozostała obsługa prawna oraz reprezentacja

Klientom oferujemy sporządzanie umów i regulaminów m.in. portali internetowych, sprzedaży na odległość, konkursów konsumenckich.

Prowadzimy również postępowania dotyczące stosunku pracy, doradztwa w zakresie zawarcia i wypowiedzenia umowy o pracę, ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, obsługę prawna w przypadku zaskarżania wypowiedzeń, czy zgłoszenia przez pracownika żądania dotyczącego odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę lub za wypadek przy pracy, mobbing, dyskryminację, uchylenie kary porządkowej, dochodzenie odszkodowań od ubezpieczyciela etc

Zapytaj

Logo Fundacji Science Point

Zadbaj o bezpieczeństwo prawne swojej firmy. Chroń własność intelektualną. Nie trać czasu na samodzielne przygotowywanie umów. Wybierz Science Point.


Zapytaj

Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń na +48 607 645 779 lub +48 85 732 01 22 lub napisz na [email protected]

CLOSE
CLOSE