Science Point

Fundacja Science Point powstała jako podmiot otoczenia biznesu wspierający wszelkie formy przedsiębiorczości. Celem głównym Fundacji jest umożliwianie wprowadzenia na rynek produktów innowacyjnych tworzonych z pasją. Zależy nam by Przedsiębiorcy mogli  skupiać się wyłącznie na, rozwoju, produkcie, jego zastosowaniach czy też tworzeniu usług komplementarnych, nie tracąc energii na kwestie związane z administracją, księgowością czy sferą prawną. Niestety wiele wspaniałych koncepcji nigdy nie zostaje w pełni rozwiniętych poprzez brak wsparcia czysto biznesowego ukierunkowanego na implementację rynkową produktu na rynku. Dlatego też zespół Fundacji Science Point, posiadający wieloletnie doświadczenie rynkowe, stworzył środowisko, w którym przedsiębiorca będzie mógł korzystać z pełnego wsparcia biznesowego t.j. obsługi prawnej, administracyjnej, marketingowej, PR, tworzenia koncepcji sprzedażowych, produktowych, stworzenia procesów komunikacji w zespole.  Wierzymy, że „inkubacja” biznesu pomoże przekształcić pomysł w realny produkt  o zasięgu międzynarodowym. Fundacja obecnie oferuje kompleksowe wsparcie w podstawowych obszarach funkcjonowania firm:

  • administracyjnymwirtualne biuro, tłumaczenia,
  • księgowym – kompleksowa obsługa księgowa,
  • prawnym – obsługa prawna i KRS, rejestracja spółek i działalności gospodarczej, ochrona patentowa,
  • zarządzania – badania rynkowe, strategie,
  • komunikacyjnym – strony internetowe (wraz z optymalizacją SEO – pozycjonowanie), PR i obecność w mediach, reklama, Social Media,
  • finansowania – pozyskiwanie źródeł finansowania w ramach projektów np. UE, kojarzenie z inwestorami lub potencjalnymi klientami,
  • specjalistycznym – konsultacje z polskimi naukowcami, dostęp do sieci laboratoriów,
  • rozwoju osobistego – szkolenia, warsztaty, panele, konferencje.

Celem Fundacji Science Point jest wprowadzanie produktów i firm na rynki zagraniczne. Również poprzez działania inwestorskie. Chcemy promować polskie rozwiązania na rynkach zagranicznych w odniesieniu do trendów branżowych na świecie.