Zakupy do pracowni zawodu Zespołu Szkół w Szczuczynie

W ramach projektu zrealizowane zostały kolejne zakupy do pracowni zawodu. Szkoła zyskuje bazę dydaktyczną na poziomie dopasowanym do swoich potrzeb! Tym razem zostały uzupełnione sprzęty tj. - tokarka stołowa,- uniwersalna szlifierka taśmowa,- wiertarko frezarka,- zestawy pilników,- zestawy imadeł,- zestawy elektrycznych suwmiarek. Zakupy te sprawiają, że ścieżka kształcenia ułatwia przygotowanie ucznia do egzaminów zawodowych oraz kształci przyszłych fachowców na regionalnym rynku pracy.
More

Szkolenie rajdowe

W ramach realizacji projektu Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy odbyło się kolejne Szkolenie Rajdowe zorganizowane dla uczniów ZS w Szczuczynie. W ramach szkolenia odbyły się II moduły tematyczne. I MODUŁ MECHANICZNY poświęcony był m.in. zagadnieniom związanym z budową samochodów rajdowych, odbudowie samochodów po rajdach, przeglądom podzespołów oraz pracom naprawczym i obsłudze samochodów podczas rajdów, wymaganiom umożliwiającym znalezienie zatrudnienia w zawodzie mechanik rajdowy. II MODUŁ RAJDOWY skupiał się praktycznych aspektach przygotowania do rajdu tj. m....
More

Rozeznanie cenowe – szkolenie rajdowe

W związku z realizacją projektu Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki  zapraszamy do złożenia oferty cenowej zgodnej z zapytaniem ofertowym – szkolenie rajdowe. Rozeznanie_cenowe_RC zał_nr_1_roz_cenowe_RC
More

Rozeznane cenowe – roboty remontowo-budowlane

W związku z realizacją projektu „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowo-budowlanych hali obsługowo-naprawczej 2 Zespołu Szkół w Szczuczynie. Rozeznanie_cenowe_RC zal_nr_1_roz_cenowe_RC
More

Staże zawodowe

Po raz kolejny stażyści z Zespołu Szkół w Szczuczynie rozpoczęli swoją przygodę w autoryzowanym serwisie samochodowym Toyota w Białymstoku! Przez miesiąc uczniowie będą zdobywali profesjonalną wiedzę oraz niezbędne umiejętności w działach diagnostyki samochodowej, napraw blacharsko-lakierniczych, stanowiskach mechanicznych oraz stanowiskach w dziale logistyki. W ramach stażu uczniowie mają zapewnione zakwaterowanie w Białymstoku, wyżywienie, dojazdy, odzież roboczą oraz wsparcie opiekunów. Na zakończenie za swoją pracę otrzymają stypendium stażowe. Postępy czujnym okiem monitoruje In...
More

Pracownia zawodu

W ramach projektu sfinansowany został remont i dostosowanie pracowni zawodu do potrzeb współczesnego rynku. Dział praktycznej nauki zawodu przeszedł gruntowną modernizacją, wyposażony został w sprzęt typu podnośnik dwukolumnowy oraz stację do obsługi klimatyzacji. Życzymy wielu napraw pojazdów na miarę współczesnej motoryzacji :) Zespół Fundacji Science Point
More

Rozeznanie cenowe – zakup stacji do obsługi klimatyzacji i podnośnika dwukolumnowego

W związku z realizacją projektu „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup stacji do obsługi klimatyzacji oraz podnośnika dwukolumnowego Zespołu Szkół w Szczuczynie. Rozeznanie_cenowe_RC zal_nr_1_roz_cenowe_RC
More

Rozeznane cenowe – roboty remontowo-budowlane

W związku z realizacją projektu "Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowo-budowlanych hali obsługowo-naprawczej o powierzchni 103 m2 Zespołu Szkół w Szczuczynie. Rozeznanie cenowe_RC zal nr 1_roz_cenowe_RC
More

Rozeznanie cenowe – pracownia językowa

W związku z realizacją projektu "Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki zapraszamy do złożenia oferty cenowej zgodnej z rozeznaniem cenowym – pracownia językowa. EDIT: W związku z zauważoną omyłką, zaktualizowano zał. nr 1: Formularz oferty cenowej, dostosowując go tym samym do warunków Rozeznania cenow...
More