Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Regulamin przyznawania bezzrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalnośc_BPKMP

Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjej oraz wsparcia pomostowego_BPKMP
Załącznik nr 1: Biznesplan_BPKMP
Załącznik nr 2: Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji_BPKMP
Załącznik nr 3-6: Oświadczenia_BPKMP
Załącznik nr 7: Formularz informacji – pomoc de minimis_BPKMP


REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA

Regulamin przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Załącznik 1. Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie z zakresu przygotowania biznesplanu
Załącznik 2: Wzór Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
Załącznik 3. Wzór Biznesplanu
Załącznik 4: Regulamin Komisji Oceny Wniosków
Załącznik 5: Umowa o udzielenie dotacji
Załącznik 6: Wzór wniosku o ponowną weryfikację
Załącznik 7: Szczegółowe zestawienie towarów i usług zakupionych w ramach wkładu własnego
Załącznik 8: Szczegółowe zestawienie towarów i usług zakupionych w ramach dotacji
Załącznik 9: Wzór Katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego
Załącznik 10: Karta oceny biznesplanu
Załącznik 11: Karta oceny formalnej wniosku


 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji uczestników_BPKMP

Formularz_rekrutacyjny_BPKMP

Karta_oceny_formularza_rekrutacyjnego_BPKMP

PKD wykluczone z dofinansowania