Rozeznanie cenowe – zakup stacji do obsługi klimatyzacji i podnośnika dwukolumnowego

W związku z realizacją projektu „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup stacji do obsługi klimatyzacji oraz podnośnika dwukolumnowego Zespołu Szkół w Szczuczynie.

Rozeznanie_cenowe_RC

zal_nr_1_roz_cenowe_RC