Szkolenie rajdowe

W ramach realizacji projektu Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy odbyło się kolejne Szkolenie Rajdowe zorganizowane dla uczniów ZS w Szczuczynie.

W ramach szkolenia odbyły się II moduły tematyczne.

I MODUŁ MECHANICZNY poświęcony był m.in. zagadnieniom związanym z budową samochodów rajdowych, odbudowie samochodów po rajdach, przeglądom podzespołów oraz pracom naprawczym i obsłudze samochodów podczas rajdów, wymaganiom umożliwiającym znalezienie zatrudnienia w zawodzie mechanik rajdowy.

II MODUŁ RAJDOWY skupiał się praktycznych aspektach przygotowania do rajdu tj. m.in. planowanie ścieżki serwisowej, przygotowanie serwisu przed rajdem, metody ustawienia samochodów rajdowych, zapoznanie z technikami jazdy rajdowej oraz najbardziej wyczekana część szkolenia – realizacja przejazdów autem rajdowym.