Blok szkoleń w zakresie produktów innowacyjnych

Podczas szkolenia poruszono kwestie związane ze sprawnym poruszaniem się w tematyce nowych technologii, komercjalizacji oraz finansowania badań. Skupiono się na przekazaniu wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie przygotowywania wyceny oraz planu wdrożenia innowacyjnego produktu do przemysłu.

W bloku tematycznym omówiono:

  • Rynek rozwiązań innowacyjnych w województwie podlaskim;
  • Analiza rynku produktu innowacyjnego;
  • Ocena technologii z punktu widzenia możliwości jej komercjalizacji;
  • Innowacja i wiedza (modele innowacji, podstawy zarządzania wiedzą, nowoczesne technologie);
  • Wycena produktu innowacyjnego w tym wycena wartości materialnych i niematerialnych produktu innowacyjnego.