Blok szkoleń w zakresie komercjalizacji wyników badań

Celem szkolenia było przybliżenie ich uczestnikom tematyki komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz korzyści płynących z tego procesu. Szkolenie w prosty i przejrzysty sposób wskazywało na etapy jakie należy przejść w aby wprowadzić innowacyjny produkt na rynek. W formie dialogu określono bariery stojące zarówno przed naukowcem i przedsiębiorcą na drodze do komercjalizacji oraz wskazano metody ich zniwelowania.

W bloku tematycznym omówiono:

  • Wprowadzenie do procesu komercjalizacji, schemat oraz etapy komercjalizacji;
  • Rodzaje komercjalizacji;
  • Wyniki prac badawczych jako przedmiot komercjalizacji;
  • Wycena wyników prac B+R;
  • Komercjalizacja pośrednia oraz bezpośrednia wyników badań B+R;
  • Bariery i wyzwania napotkane w procesie komercjalizacji.