Blok szkoleniowy z zakresu tworzenia działalności gospodarczej

Celem ogólnym szkolenia było przygotowanie uczestników do założenia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W czasie szkolenia przekazano wiedzę z zakresu przygotowywania podstawowego biznesplanu, podstawowych zasady praw rządzących wolnym rynkiem, korzyści oraz ryzyka płynącego z samo zatrudnienia, stosowania przepisów prawa gospodarczego, cywilnego, pracy oraz podatkowego, dokumentowania obrotu gospodarczego; prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Uczestnicy szkolenia nabyli również  wiedzę praktyczną w zakresie rejestracji własnej działalności we wszystkich instytucjach, samodzielnego zakładania dokumentacji związanej z działalnością firmy, w tym dokumentacji finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej.

W bloku tematycznym omówiono:

  • Formy działalności gospodarczej;
  • Formy opodatkowania, rozliczenia ZUS, US;
  • Jak dobrze napisać biznesplan;
  • Podstawy prawa pracy;
  • Zewnętrzne sposoby finansowania działalności gospodarczej;
  • Organizacja pracy i zarządzanie czasem;
  • Wykorzystanie internetu do samokształcenia;
  • Pozyskiwanie środków finansowych na wdrażanie innowacyjnych pomysłów.