Blok szkoleń w zakresie potencjału innowacyjnego województwa podlaskiego

Podczas szkolenia młodzi ludzie zostali wprowadzeni w zagadnienia związane z pojęciem innowacyjności, nowych technologii oraz przedsiębiorczości. Celem głównym było podkreślenie istoty wyboru właściwego kierunku studiów i dalszej drogi rozwoju w oparciu o realne zapotrzebowanie rynku. Szkolenie obrazowało obecny stan gospodarczy województwa podlaskiego, perspektywy rozwoju oraz jaki wpływ na to mogą mieć sami uczestnicy szkolenia.

W bloku tematycznym omówiono:

  • Kierunki zamawiane jako szansa dla rozwoju Polskiej gospodarki,
  • Sytuacja gospodarcza i ekonomiczna województwa podlaskiego,
  • Perspektywy rozwoju oraz zapotrzebowanie rynku województwa podlaskiego,
  • Wstęp do innowacji. Rynek innowacyjny w województwie podlaskim,
  • Oferta edukacyjna Uczelni Wyższych województwa podlaskiego.