Dokumenty do pobrania

1. Regulamin rekrutacji do projektu – obowiązuje od 28.05.2018 (doc) (28.05.2018)  – pobierz


2. Regulamin rekrutacji do projektu (pdf) (20.04.2018)pobierz


3. Formularz rekrutacji uczestników (doc) (20.04.2018)  – pobierz


4. Karta oceny formularza rekrutacyjnego (pdf) (20.04.2018)  – pobierz


5. Plan rozwoju przedsiębiorczości (pdf) (20.04.2018)  – pobierz


6. PKD wykluczone z dofinansowania (pdf) (20.04.2018)  – pobierz


REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA

Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości  (pdf) (02.07.2018) – pobierz


ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA


Załącznik nr 1. Wzór umowy o świadczenie usług (pdf) (02.07.2018) – pobierz


Załącznik nr 2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji (doc) (02.07.2018) pobierz

Załączniki do wniosku o przyznanie dotacji:

Zał. nr 3. Harmonogram rzecz-fin (doc) (02.07.2018) pobierz

Zał. nr 4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy (doc) (02.07.2018) – pobierz

Zał. nr 5. Oświadczenie o wysokości pomocy (doc) (02.07.2018) – pobierz

Zał. nr 6. Formularz informacji (doc) (02.07.2018)  pobierz


Załącznik nr 3. Wzór biznesplanu (doc) (02.07.2018)  pobierz


Załącznik nr 4. Wzór umowy o udzielenie dotacji (pdf) (02.07.2018)  pobierz


Załącznik nr 5. Wzór umowy o FWD (pdf) (02.07.2018)  pobierz


Załącznik nr 6. Wzór karty oceny biznesplanu (pdf) (02.07.2018)  pobierz


Załącznik nr 7. Wzór karty oceny formalnej wniosku (pdf) (02.07.2018)  pobierz


REGULAMIN PRACY KOW (pdf) (02.07.2018) – pobierz