Rozliczenie wsparcia pomostowego finansowego

priority-1714375_1280 — kopia
Dokumenty będące podstawą rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego (oświadczenie  wraz z potwierdzeniem dokonania płatności ZUS) należy składać w Biurze Projektu do 10 dnia każdego miesiąca. Przedłożenie ww. dokumentów jest niezbędne w celu wypłaty kolejnej transzy wsparcia pomostowego finansowego. Przypominamy, iż wsparcie pomostowe należy wydatkować zgodnie z Zestawieniem wydatków możliwych do poniesienia w ramach wsparcia pomostowego - finansowego  oraz Umową o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego. Środki pieniężne otrzymywane w ramach wsparcia pomostowego...
More

Lista rankingowa wniosków po procedurze odwoławczej – aktualizacja

Informujemy, iż w wyniku procedury odwoławczej do Biura Projektu wpłynął jeszcze jeden wniosek o ponowną ocenę wniosku o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej oceny lista rankingowa wniosków uległa zmianie, zgodnie z załącznikiem. Ocena wniosków po odwołaniach 15.10.2018 Gratulujemy! :) Zespół Fundacji Science Point
More

Lista wniosków zakwalifikowanych do objęcia dofinansowaniem

Megafon
Ocena Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego została zakończona! Dziękujemy za Wasze starania i za owocną współpracę! Poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny, uszeregowaną w kolejności od największej liczny uzyskanych punktów w ocenie merytorycznej. 35 osób, które otrzymały najwyższe oceny otrzyma wsparcie finansowe oraz merytoryczne. Szczegóły dotyczące oceny zostaną przesłane pocztą do wszystkich Wnioskodawców. Osobom, które otrzymały pozytywną decyzję gratulujemy i zapraszamy do dalszej współpracy!Będziemy się z Wami kontaktować w celu omówienia szczegółó...
More

Zasady aplikowania o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe

Business PLAN
Przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego rozpoczyna się dn. 13.08.2018 i trwać będzie do dn. 27.08.2018. Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach, każdy w osobnym skoroszycie wpinanym (z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora). Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą/kurierem decyduje...
More

Szkolenia – informacje organizacyjne

Szkolenia - zeszyt
Informujemy, że szkolenia w ramach projektu Business Point II odbędą się w budynkach Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku ul. Ciepła 40 15-472 Białystok. grupa I: s. 116 w budynku B grupa II: s. 107 w budynku A grupa III: s. 116/1 w budynku B grupa IV: s. 108 w budynku A grupa V: s. 107 w budynku A Wjazd na parking i wejście do budynku od ul. Jagienki. Zapraszamy! Zespół Fundacji Science Point
More

Harmonogram szkoleń, Podział na grupy szkoleniowe

Żabki - ćwiczenia
Szkolenia czas START! :) Przedstawiamy Harmonogram szkoleń realizowanych w ramach projektu Business Point II. Załączamy również listę z podziałem na grupy szkoleniowe. Numeracja jest zgodna z numerami wniosków składanych na etapie rekrutacji. Zachęcamy do zapoznania się z terminami! Do zobaczenia na szkoleniach! Zespół Fundacji Science Point HARMONOGRAM SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU BUSINESS POINT II 18.07.2018 PODZIAŁ NA GRUPY SZKOLENIOWE BUSINESS POINT II 18.07.2018
More

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Business Point II

Buźka kuku — kopia
Rekrutacja zakończona! Dziękujemy Wam serdecznie za zgłoszenia i wszelkie starania! Wybrańcom gratulujemy, za każdego trzymamy kciuki, niech Wasze marzenia się spełnią! Poniżej załączamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Business Point oraz listę rezerwową. W najbliższych dniach spodziewajcie się kontaktu telefonicznego z naszej strony! Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Business Point II Lista rezerwowa do projektu Business Point II Do zobaczenia już niedługo! Zespół Fundacji Science Point
More