Projekt Business Point

Jest nam niezwykle miło poinformować, iż Projekt pn. „Business Point” o nr RPO.02.03.00-20-0043/15 realizowany przez Fundację Science Point w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.


Już niedługo ruszamy z rekrutacją, zachęcamy do śledzenia strony naszego projektu!

https://sciencepoint.pl/business-point/

 

PROJEKT