Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji

Z radością przekazujemy listę osób, które zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym.
Serdecznie gratulujemy!

Na przełomie tygodnia będziemy się z Państwem kontaktować w celu umówienia spotkania!

Osoby niezakwalifikowane do dalszego udziału w procesie rekrutacji otrzymają pisemną informację.

1. 26/BPII/2018
2. 27/BPII/2018
3. 38/BPII/2018
4. 13/BPII/2018
5. 14/BPII/2018
6. 44/BPII/2018
7. 12/BPII/2018
8. 31/BPII/2018
9. 1/BPII/2018
10. 43/BPII/2018
11. 55/BPII/2018
12. 47/BPII/2018
13. 48/BPII/2018
14. 52/BPII/2018
15. 90/BPII/2018
16. 92/BPII/2018
17. 8/BPII/2018
18. 11/BPII/2018
19. 15/BPII/2018
20. 45/BPII/2018
21. 62/BPII/2018
22. 82/BPII/2018
23. 5/BPII/2018
24. 46/BPII/2018
25. 61/BPII/2018
26. 71/BPII/2018
27. 7/BPII/2018
28. 29/BPII/2018
29. 30/BPII/2018
30. 56/BPII/2018
31. 84/BPII/2018
32. 85/BPII/2018
33. 89/BPII/2018
34. 91/BPII/2018
35. 32/BPII/2018
36. 33/BPII/2018
37. 34/BPII/2018
38. 49/BPII/2018
39. 50/BPII/2018
40. 77/BPII/2018
41. 6/BPII/2018
42. 10/BPII/2018
43. 18/BPII/2018
44. 25/BPII/2018
45. 37/BPII/2018
46. 39/BPII/2018
47. 40/BPII/2018
48. 41/BPII/2018
49. 42/BPII/2018
50. 73/BPII/2018
51. 74/BPII/2018
52. 79/BPII/2018
53. 16/BPII/2018
54. 19/BPII/2018
55. 22/BPII/2018
56. 57/BPII/2018
57. 58/BPII/2018
58. 75/BPII/2018
59. 9/BPII/2018
60. 66/BPII/2018
61. 67/BPII/2018
62. 3/BPII/2018
63. 4/BPII/2018
64. 20/BPII/2018
65. 21/BPII/2018
66. 36/BPII/2018
67. 69/BPII/2018
68. 72/BPII/2018
69. 87/BPII/2018
70. 23/BPII/2018
71. 28/BPII/2018
72. 70/BPII/2018
73. 53/BPII/2018
74. 54/BPII/2018
75. 60/BPII/2018
76. 64/BPII/2018
77. 76/BPII/2018
78. 2/BPII/2018
79. 17/BPII/2018
80. 24/BPII/2018
81. 59/BPII/2018
82. 63/BPII/2018
83. 88/BPII/2018
84. 93/BPII/2018
85. 68/BPII/2018
86. 86/BPII/2018
87. 51/BPII/2018
88. 78/BPII/2018
89. 81/BPII/2018
90. 83/BPII/2018