Konkurs Biznesplanów czas START! Business Point Fundusz Biebrzański

START
Już od jutra rozpoczynamy przyjmowanie Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego! Termin na złożenie upływa 03.02.2020 o godz. 16.00. Istnieje możliwość złożenia dokumentów osobiście, przez kuriera bądź też pocztą. Pamiętaj! Liczy się data wpływu! Komplet dokumentów należy złożyć w formie papierowej, w 2 jednakowych egzemplarzach, każdy z nich wpięty do skoroszytu. Przed złożeniem należy sprawdzić, czy wszystkie załączniki zostały dołączone: Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego; Załącznik 1 – Biznesplan; Załącznik 2 – Harmono...
More

Rekrutacja uzupełniająca Business Point Fundusz Biebrzański

Zegar — kopia
Informujemy, że zostało kilka wolnych miejsc w projekcie Business Point Fundusz Biebrzański. Jeżeli myślisz o założeniu działalności, zachęcamy do skorzystania ze wsparcia zewnętrznego! Zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego dostępnego tutaj. Termin: 02.10.2019r do godz. 16.00 Gdzie: Biuro Projektu Fundacji Science Point, ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu! Zespół Fundacji Science Point
More

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – BP Fundusz Biebrzański

Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją listy osób, które zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji w wyniku rekrutacji uzupełniającej. Serdecznie gratulujemy! W najbliższym czasie będziemy się z Państwem kontaktować w celu umówienia spotkania z doradcą zawodowym! Osoby niezakwalifikowane do dalszego udziału w procesie rekrutacji otrzymają pisemną informację. Lista rankingowa _Business Point Fundusz Biebrzański_Etap I_uzupełniająca_08.2019 Zespół Fundacji Science Point
More

Rekrutacja uzupełniająca BP Fundusz Biebrzański

Megafon
Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu Business Point Fundusz Biebrzański! Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji, wypełnić Formularz rekrutacyjny i złożyć go w Biurze Projektu (osobiście, przez pośrednika lub pocztą)! Termin rekrutacji: do 19.08.2019r. – Liczba miejsc ograniczona - możliwość skrócenia rekrutacji po otrzymaniu wymaganej liczby zgłoszeń!!! Zapoznaj się z dokumentami: http://sciencepoint.pl/fundusz-biebrzanski/dokumenty-do-pobrania-2/ Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? ZADZWOŃ! 607 645 779! Zespół Fundacji...
More

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – BP Fundusz Biebrzański

Z radością przekazujemy listę osób, które zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym. Serdecznie gratulujemy! W najbliższym czasie będziemy się z Państwem kontaktować w celu umówienia spotkania! Osoby niezakwalifikowane do dalszego udziału w procesie rekrutacji otrzymają pisemną informację. Pozdrawiamy Zespół Fundacji Science Point
More

Spotkanie informacyjne Business Point Fundusz Biebrzański

BP_FB_plakat
Informujemy o spotkaniu informacyjnym dot. rekrutacji w projekcie Business Point Fundusz Biebrzański!   Spotkanie odbędzie się 5 lipca 2019r. o godz. 9.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański w Suchowoli.   Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia projektu, zasady aplikowania oraz krok po kroku omówiony zostanie Formularz rekrutacyjny. Serdecznie zapraszamy! Zespół Fundacji Science Point
More

Rekrutacja Czas START!

START
Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu Business Point Fundusz Biebrzański! Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji, wypełnić Formularz rekrutacyjny i złożyć go w Biurze Projektu (osobiście, przez pośrednika lub pocztą)! Termin rekrutacji: do 19.07.2019. Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? ZADZWOŃ! 607 645 779! Zespół Fundacji Science Point
More