Rozliczenie wsparcia pomostowego finansowego

Dokumenty będące podstawą rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego (oświadczenie  wraz z potwierdzeniem dokonania płatności ZUS) należy składać w Biurze Projektu do 10 dnia każdego miesiąca.

Przedłożenie ww. dokumentów jest niezbędne w celu wypłaty kolejnej transzy wsparcia pomostowego finansowego.

Przypominamy, iż wsparcie pomostowe należy wydatkować zgodnie z Zestawieniem wydatków możliwych do poniesienia w ramach wsparcia pomostowego – finansowego  oraz Umową o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.

Środki pieniężne otrzymywane w ramach wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych, materiałów do produkcji, towarów z przeznaczeniem na sprzedaż.

 

OŚWIADCZENIE wsparcie pomostowe finansowe

Zestawienie wydatków – pomostówka

Zespół Fundacji Science Point