Rozeznanie cenowe – indywidualne doradztwo w ramach specjalistycznego wsparcia towarzyszącego

W związku z realizacją projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 3: Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zapraszamy do złożenia oferty cenowej zgodnej z zapytaniem ofertowym – przeprowadzenie doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu, zgodnie z założeniami projektu.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego 1/BP_KMP/2020

Załącznik nr 1: Formularz wyceny