Dokumenty do pobrania

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

Załącznik nr 1 – Biznesplan
Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
Załączniki nr 3-6 Oświadczenia
Załącznik nr 7 – Formularz informacji


REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA

Regulamin przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Załącznik 1. Wzór Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
Załącznik 2. Wzór Biznesplan
Załącznik 3. Regulamin Komisji Oceny Wniosków
Załącznik 4: Wzór Umowa o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
Załącznik 5. Wzór Wniosek o ponowną weryfikację
Załącznik 6. Wzór Rozliczenie wkładu własnego
Załącznik 7. Wzór Szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków dotacji inwestycyjnej
Załącznik 8. Katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego
Karta Oceny Biznesplanu


Załączniki:

Wzór-biznesplanu_BPPB_31.10.2019

Regulamin rekrutacji do projektu_06.2019

Formularz_rekrutacyjny_05.2019

Karta oceny formularza rekrutacyjnego_05.2019

PKD wykluczone z dofinansowania