Lista rankingowa wniosków po procedurze odwoławczej – aktualizacja

Informujemy, iż w wyniku procedury odwoławczej do Biura Projektu wpłynął jeszcze jeden wniosek o ponowną ocenę wniosku o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej oceny lista rankingowa wniosków uległa zmianie, zgodnie z załącznikiem.

Ocena wniosków po odwołaniach 15.10.2018

Gratulujemy! 🙂

Zespół Fundacji Science Point