Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie po procedurze odwoławczej

W wyniku procedury odwoławczej złożonych zostało 13 wniosków o ponowną ocenę. Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków.

Lista wniosków po odwołaniach 1.10.2018

Gratulujemy i pozdrawiamy!

Zespół Fundacji Science Point