Informacja o terminie wyboru wniosków

Informujemy, iż lista wniosków wybranych do dofinansowania zostanie opublikowana dn. 10.09.2018 po zakończeniu procedury wyboru.

Pozdrawiamy

Zespół Fundacji Science Point