Doradztwo indywidualne – rozeznanie cenowe

W związku z realizacją projektu Business Point II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych, zapraszamy do złożenia oferty cenowej zgodnej z zapytaniem ofertowym – przeprowadzenie doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu, zgodnie z założeniami projektu.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego 1/BPII/2019

Załącznik nr 1: Formularz wyceny