Dokumenty rekrutacyjne do projektu BP_PK

Przypominamy, iż do Formularza Rekrutacyjnego składanego w rekrutacji do projektu Business Point Puszcza Knyszyńska konieczne jest załączenie jednego z zaświadczeń:

  1. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu w ww Urzędzie, lub
  2. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku odprowadzania składek na dzień przystąpienia do projektu (tj. na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego).

Zespół Fundacji Science Point