Wyjazd młodzieży licealnej do Gdańska

Fundacja Science Point inspiruje do działania, edukacji oraz smart biznesu. Młodzież oraz nauczyciele z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego (53 osoby) oraz Zespółu Szkół w Szczuczynie (17 osób) przez 3 dni (17-19 maja 2015r.) miała możliwość zapoznania się z potencjałem naukowym Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Podczas pobytu Uczniowie odbyli wizyty studyjne, poznali zasady inkubacji biznesu, możliwości wsparcia wczesnej przedsiębiorczości. Na przykładzie firm GeoInternational,  Fancy Fon oraz Break Thru Films poznali praktyczne aspekty prow...
More