Blok szkoleń w zakresie potencjału innowacyjnego województwa podlaskiego

Podczas szkolenia młodzi ludzie zostali wprowadzeni w zagadnienia związane z pojęciem innowacyjności, nowych technologii oraz przedsiębiorczości. Celem głównym było podkreślenie istoty wyboru właściwego kierunku studiów i dalszej drogi rozwoju w oparciu o realne zapotrzebowanie rynku. Szkolenie obrazowało obecny stan gospodarczy województwa podlaskiego, perspektywy rozwoju oraz jaki wpływ na to mogą mieć sami uczestnicy szkolenia. W bloku tematycznym omówiono: Kierunki zamawiane jako szansa dla rozwoju Polskiej gospodarki, Sytuacja gospodarcza i ekonomiczna województwa podlaskiego, Pe...
More