Rozeznane cenowe – roboty remontowo-budowlane

W związku z realizacją projektu "Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowo-budowlanych hali obsługowo-naprawczej o powierzchni 103 m2 Zespołu Szkół w Szczuczynie. Rozeznanie_cenowe_RC_01_3.3.1_218_2022Pobierz zal_nr_1_roz_cenowe_RC_01_3.3...
More

Rozeznane cenowe – szkolenia dla nauczycieli

W związku z realizacją projektu "Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki zapraszamy do złożenia oferty cenowej zgodnej z zapytaniem ofertowym – organizacja i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli. Rozeznanie_cenowe_RC_04_3.3.1_218_2020Pobierz zal_nr_1_roz_cenowe_RC_04_3.3.1_218_2020Pobierz
More

Rozeznanie cenowe – pracownia językowa

W związku z realizacją projektu "Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki zapraszamy do złożenia oferty cenowej zgodnej z zapytaniem ofertowym – pracownia językowa. EDIT: W związku z zauważoną omyłką, zaktualizowano zał. nr 1: Formularz oferty cenowej, dostosowując go tym samym do warunków Rozeznania ceno...
More

Szkolenie Rajdowe październik 2020

W ramach realizacji projektu Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy odbyło się Szkolenie Rajdowe zorganizowane dla uczniów ZS w Szczuczynie. W ramach szkolenia odbyły się II moduły tematyczne. I MODUŁ MECHANICZNY poświęcony był m.in. zagadnieniom związanym z budową samochodów rajdowych, odbudowie samochodów po rajdach, przeglądom podzespołów oraz pracom naprawczym i obsłudze samochodów podczas rajdów. II MODUŁ RAJDOWY skupiał się praktycznych aspektach przygotowania do rajdu tj. m.in. planowanie ścieżki serwisowej, przygotowanie serwisu przed rajdem, metody ustawien...
More

Rozeznanie cenowe – szkolenie rajdowe

W związku z realizacją projektu Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki  zapraszamy do złożenia oferty cenowej zgodnej z zapytaniem ofertowym – szkolenie rajdowe. Rozeznanie_cenowe_RC_01_3.3.1_218_2020 zał_nr_1_roz_cenowe_RC_01_3.3.1_218_2020
More

Staże zawodowe: Toyota Białystok (lipiec 2020)

Już dziś pierwsi stażyści rozpoczęli swoją przygodę w autoryzowanym serwisie samochodowym Toyota w Białymstoku! Przez miesiąc uczniowie będą zdobywali profesjonalną wiedzę oraz niezbędne umiejętności w działach diagnostyki samochodowej, napraw blacharsko-lakierniczych oraz stanowiskach mechanicznych. W ramach stażu uczniowie mają zapewnione zakwaterowanie w Białymstoku, wyżywienie, dojazdy, odzież roboczą oraz wsparcie opiekunów. Na zakończenie za swoją pracę otrzymają stypendium stażowe. Postępy czujnym okiem monitoruje Instytut Rozwoju Gospodarczego. Życzymy bogatych doświadczeń! Ze...
More

Rekrutacja do projektu Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy CZAS START!

Po wielu miesiącach starań ruszamy razem z ZS Szczuczyn (Powiat Grajewski) oraz Instytutem Rozwoju Gospodarczego z projektem pełnym wsparcia dla uczniów i nauczycieli z kierunków technik pojazdów samochodowych oraz technik logistyk w Szczuczynie. Coś się kończy, coś zaczyna... Uczniowie kończą rok szkolny, a my otwieramy projekt rekrutacją! W pierwszym etapie wsparcie stypendialne za osiągnięcia w nauce z przedmiotów ogólnych oraz zawodowych, oraz staże zawodowe w Białymstoku w okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień). Rekrutacja rusza równolegle na kierunkach technik pojazdów samochodowy...
More