Biuro zamknięte w dniach 6 – 10 grudnia 2018!

Informujemy, iż w dniach od 6.12.2018 (czwartek) do 10.12.2018 (poniedziałek) prowadzone będą prace remontowe w głównej siedzibie Fundacji, tj. w lokalu 216. W związku z powyższym kontakt w tych dniach będzie możliwy jedynie drogą mailową i telefoniczną. Zapraszamy do nas we wtorek 11.12.2018. Za utrudnienia przepraszamy! Zespół Fundacji Science Point
More

Rozliczenie wsparcia pomostowego finansowego

Dokumenty będące podstawą rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego (oświadczenie  wraz z potwierdzeniem dokonania płatności ZUS) należy składać w Biurze Projektu do 10 dnia każdego miesiąca. Przedłożenie ww. dokumentów jest niezbędne w celu wypłaty kolejnej transzy wsparcia pomostowego finansowego. Przypominamy, iż wsparcie pomostowe należy wydatkować zgodnie z Zestawieniem wydatków możliwych do poniesienia w ramach wsparcia pomostowego - finansowego  oraz Umową o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego. Środki pieniężne otrzymywane w ramach wsparcia pomostowego...
More

Lista rankingowa wniosków po procedurze odwoławczej – aktualizacja

Informujemy, iż w wyniku procedury odwoławczej do Biura Projektu wpłynął jeszcze jeden wniosek o ponowną ocenę wniosku o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej oceny lista rankingowa wniosków uległa zmianie, zgodnie z załącznikiem. Ocena wniosków po odwołaniach 15.10.2018 Gratulujemy! :) Zespół Fundacji Science Point
More

Lista wniosków zakwalifikowanych do objęcia dofinansowaniem

Ocena Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego została zakończona! Dziękujemy za Wasze starania i za owocną współpracę! Poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny, uszeregowaną w kolejności od największej liczny uzyskanych punktów w ocenie merytorycznej. 35 osób, które otrzymały najwyższe oceny otrzyma wsparcie finansowe oraz merytoryczne. Szczegóły dotyczące oceny zostaną przesłane pocztą do wszystkich Wnioskodawców. Osobom, które otrzymały pozytywną decyzję gratulujemy i zapraszamy do dalszej współpracy!Będziemy się z Wami kontaktować w celu omówienia szczegółó...
More