O projekcie

EFS

BUSINESS POINT II

POMOŻEMY CI ROZPOCZĄĆ TWÓJ BIZNES

Projekt Business Point II realizowany jest w ramach działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 przez Fundację Science Point w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

Celem głównym projektu jest wzrost przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez stworzenie 42 miejsc pracy w subregionie białostockim w wyniku przyznania dotacji wraz ze wsparciem pomostowym dla 42 os bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 30 rok życia i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Gminy objęte wsparciem:

 • M. Białystok
 • Choroszcz
 • Czarna Białostocka
 • Dobrzyniewo Duże
 • Juchnowiec Kościelny
 • Łapy
 • Supraśl
 • Turośń Kościelna
 • Wasilków
 • Zabłudów

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby fizyczne od 30 roku życia, zamieszkujące na terenie objętym wsparciem (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), będące:
– bezrobotnymi, lub
– poszukującymi pracy lub
– nieaktywnymi zawodowo

oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

– osoby starsze po 50 roku życia,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnością,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Co oferuje projekt?

 • Etap I: Szkolenia
 • Etap II: Dofinansowanie inwestycyjne max 24.000 zł
 • Etap III: Wsparcie pomostowe w okresie 12 m-cy prowadzenia firmy (finansowe i specjalistyczne)

 

Termin rekrutacji do projektu: 8.05.2018 – 25.05.2018


 

Po więcej szczegółów zapraszamy do Biura Projektu:

Fundacja Science Point

Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok

Tel. 607 645 779

Mail: [email protected]

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

PARTNERZY:

logo_fundacji_70.png

SUWAŁKI