Dodatkowa dotacja w projekcie!

Z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie realizacji projektu, wystąpiła możliwość przyznania dodatkowej dotacji!

Szczęśliwcem będzie kolejna osoba z listy rankingowej, zgodnie z załączoną listą rankingową!

Lista rankingowa dotacji 30.11.2018

Gratulujemy!

Zespół Fundacji Science Point