Zamknięcie rekrutacji Business Point Puszcza Białowieska

Zamykamy listę!

Zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją listy rankingowej w ramach I etapu rekrutacji. W najbliższym czasie będziemy się z Państwem kontaktować w celu umówienia krótkiego spotkania z doradcą zawodowym!
W przyszłym tygodniu startujemy z doradztwem w zakresie biznesplanu!

Osoby niezakwalifikowane do dalszego udziału w procesie rekrutacji otrzymają pisemną informację.

Lista rankingowa _Business Point Puszcza Białowieska _uzupełniająca_10.2019

Zespół Fundacji Science Point