Zakup używanego środka trwałego w ramach dotacji inwestycyjnej

W ramach przyznanej dotacji inwestycyjnej dozwolony jest zakup używanych środków trwałych, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

  • sprzedający środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie,
  • sprzedający środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie był współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
  • cena zakupionego środka trwałego używanego, nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

Prosimy pamiętać o tym przy rozliczeniu dotacji inwestycyjnej!

Podrawiamy
Zespół Fundacji Science Point