Wyniki rekrutacji – I etap Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

Przedstawiamy wyniki rekrutacji (I etap) do projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca.

Na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym został przesłany nadany numer, pod którym formularz został zaewidencjonowany. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z biurem projektu.

Od wtorku 22.10.2019 będziemy się kontaktowali z Państwem celem umówienia spotkań z doradcą zawodowym (II etap).

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji_20.10.2019

Zespół Projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca