Termin złożenia biznesplanów Business Point Puszcza Białowieska

Przed nami ostatnie dni doradztwa z przygotowania biznesplanu!

Przypominamy, że biznesplany należy składać osobiście bądź za pomocą poczty/kuriera do Biura Projektu w dniach 25 – 27.11.2019 w godzinach od 09.00 do 16.00. Liczy się data wpływu!

Wkrótce zamieścimy komplet wymaganych dokumentów oraz szczegółową instrukcję przygotowania dokumentacji!

Zespół Fundacji Science Point