Rozliczenie wkładu własnego w ramach dotacji Projekt Business Point Puszcza Białowieska

Poniżej zamieszczamy dokument, na podstawie którego rozliczamy wkład własny.

Dokument należy złożyć (przesłać pocztą/kurierem) do Biura Projektu wraz z wymaganymi załącznikami.

Rozliczenie wkładu własnego_WZÓR

Pozdrawiamy
Zespół Fundacji Science Point