Podsumowanie rekrutacji do Projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

Dziękujemy za złożone dokumenty aplikacyjne do projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca.

Do końca tygodnia opublikujemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w II etapie rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

Zespół Fundacji Science Point