Podsumowanie rekrutacji do projektu Business Point II

Dziękujemy za zainteresowanie naszym Projektem i wszystkie pomysły złożone do nas na kartach Formularzy :) Do dnia 25 maja 2018 do Biura Projektu wpłynęło 86 formularzy rekrutacyjnych.

Kolejnym etapem będzie ocena techniczno-formalna złożonych dokumentów, więc na początku czerwca spodziewajcie się kontaktu z naszej strony!

Z pozdrowieniami!
Zespół Fundacji Science Point