Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania – AKTUALIZACJA po odwołaniach

W wyniku procedury odwoławczej do Biura projektu wpłynęły 4 Wnioski o ponowną weryfikację. Zostały one poddanie ponownej ocenie (każdy przez 2 niezależnych, innych niż podczas pierwszej oceny oceniających).

W dniu 17.01.2020 odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, podczas którego zatwierdzona została aktualizacja listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, uwzględniająca ponowne oceny.

Ponowna ocena jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Lista rankingowa_po odwołaniach_17.01.2020

Szczegóły dotyczące oceny zostaną przesłane pocztą Wnioskodawcom, którzy objęci zostali procedurą odwoławczą.
Osobom, które otrzymały pozytywną decyzję gratulujemy i zapraszamy do dalszej współpracy!
Pozostajemy w kontakcie celem omówienia szczegółów dotyczących podpisania umów.

Zespół Fundacji Science Point