Lista wniosków o udzielenie dotacji Business Point Fundusz Biebrzański

Poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny, uszeregowaną w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów w ocenie merytorycznej.

Lista rankingowa_15.02.2020

Szczegóły dotyczące oceny zostaną przesłane pocztą do wszystkich Wnioskodawców.
Wszystkim serdecznie gratulujemy! Wasze wysokie wyniki mówią o tym, że opisane modele biznesowe są gotowe do rozpoczęcia przygody tj. prowadzenia własnej firmy!

W przyszłym tygodniu będziemy się z Wami kontaktować w celu omówienia szczegółów dalszej współpracy!

Do usłyszenia!
Zespół Fundacji Science Point