Dokumenty do pobrania

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

WZÓR_Biznesplanu_BPFB


REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA

Regulamin przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Załącznik 1. Wniosek o udzielenie dotacji
Załączniki 3-6. Oświadczenia
Załącznik 3. Regulamin Komisji Oceny Wniosków
Załącznik 4: Wzór Umowa o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
Załącznik 5. Wzór Wniosek o ponowną weryfikację
Załącznik 6. Wzór Rozliczenie wkładu własnego
Załącznik 7. Wzór Szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków dotacji inwestycyjnej
Załącznik 8. Katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego


DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji do projektu_11.2019_BPFB

Formularz_rekrutacyjny_BPFB

Karta oceny formularza rekrutacyjnego_BPFB

PKD wykluczone z dofinansowania