Termin przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji Business Point Puszcza Knyszyńska

Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego będą przyjmowane w terminie od 18.10.2021 do 20.10.2021 w godzinach od 9.00 do 14.00. Dokumenty można złożyć osobiście, przez kuriera/osobę upoważnioną, bądź też wysłać pocztą. Pamiętaj! Liczy się data wpływu! Komplet dokumentów należy złożyć w formie papierowej, w 2 jednakowych egzemplarzach, każdy z nich wpięty do skoroszytu. Przed złożeniem należy sprawdzić, czy wszystkie załączniki zostały dołączone: Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego; Załącznik 1 – Biznesplan; Załącznik 2 –...
More

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu Business Point Puszcza Knyszyńska

Z uwagi na wpływające do nas prośby, wydłużamy termin na składanie dokumentów rekrutacyjnych do projektu Business Point Puszcza Knyszyńska do dnia 20.08.2021. Przypominamy, że aby się zgłosić do projektu należy złożyć dokumenty tj.: 1. Formularz rekrutacyjny oraz2. Zaświadczenie z Urzędu Pracy lub ZUS o braku odprowadzania składek na dzień przystąpienia do projektu. Pozdrawiamy, Zespół Fundacji Science Point
More

Dokumenty rekrutacyjne do projektu BP_PK

Przypominamy, iż do Formularza Rekrutacyjnego składanego w rekrutacji do projektu Business Point Puszcza Knyszyńska konieczne jest załączenie jednego z zaświadczeń: Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu w ww Urzędzie, lubZaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku odprowadzania składek na dzień przystąpienia do projektu (tj. na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego). Zespół Fundacji Science Point
More

Rekrutacja Business Point Puszcza Knyszyńska czas START!

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu Business Point Puszcza Knyszyńska! Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji, wypełnić Formularz rekrutacyjny i złożyć go w Biurze Projektu (osobiście, przez pośrednika lub pocztą)! Termin rekrutacji: od 06.08.2021 r. do 13.08.2021 r. Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?ZADZWOŃ! 607 645 779! Zespół Fundacji Science Point
More