Termin złożenia biznesplanów Business Point Puszcza Białowieska AKTUALIZACJA

Informujemy, iż termin przyjmowania Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego zostaje wydłużony do dnia 02.12.2019 do godz. 15.00. Dokumenty należy złożyć w formie papierowej, w 2 jednakowych egzemplarzach, każdy z nich wpięty do skoroszytu. Przed złożeniem należy sprawdzić, czy wszystkie załączniki zostały dołączone: Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego; Załącznik 1 - Biznes plan; Załącznik 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji; Załącznik 3 - Oświadczenie Uczestnika o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych...
More

Termin złożenia biznesplanów Business Point Puszcza Białowieska

Przed nami ostatnie dni doradztwa z przygotowania biznesplanu! Przypominamy, że biznesplany należy składać osobiście bądź za pomocą poczty/kuriera do Biura Projektu w dniach 25 - 27.11.2019 w godzinach od 09.00 do 16.00. Liczy się data wpływu! Wkrótce zamieścimy komplet wymaganych dokumentów oraz szczegółową instrukcję przygotowania dokumentacji! Zespół Fundacji Science Point
More

Zamknięcie rekrutacji Business Point Puszcza Białowieska

Zamykamy listę! Zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją listy rankingowej w ramach I etapu rekrutacji. W najbliższym czasie będziemy się z Państwem kontaktować w celu umówienia krótkiego spotkania z doradcą zawodowym! W przyszłym tygodniu startujemy z doradztwem w zakresie biznesplanu! Osoby niezakwalifikowane do dalszego udziału w procesie rekrutacji otrzymają pisemną informację. Lista rankingowa _Business Point Puszcza Białowieska _uzupełniająca_10.2019 Zespół Fundacji Science Point
More

Rekrutacja uzupełniająca Business Point Puszcza Białowieska!

Informujemy, że zostało kilka wolnych miejsc w projekcie Business Point Puszcza Białowieska. Jeżeli myślisz o założeniu działalności, zachęcamy do skorzystania ze wsparcia zewnętrznego! Zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego dostępnego tutaj. Termin: 02.10.2019r do godz. 16.00 Gdzie: Biuro Projektu Fundacji Science Point, ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu! Zespół Fundacji Science Point
More

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – BP Puszcza Białowieska

Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją listy osób, które zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji w wyniku rekrutacji uzupełniającej. Serdecznie gratulujemy! W najbliższym czasie będziemy się z Państwem kontaktować w celu umówienia spotkania z doradcą zawodowym! Osoby niezakwalifikowane do dalszego udziału w procesie rekrutacji otrzymają pisemną informację. Lista rankingowa _Business Point Puszcza Białowieska _Etap I_uzupełniająca_08.2019 Zespół Fundacji Science Point
More

Rekrutacja uzupełniająca BP Puszcza Białowieska

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu Business Point Puszcza Białowieska! Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji, wypełnić Formularz rekrutacyjny i złożyć go w Biurze Projektu (osobiście, przez pośrednika lub pocztą)! Termin rekrutacji: do 19.08.2019r. – Liczba miejsc ograniczona - możliwość skrócenia rekrutacji po otrzymaniu wymaganej liczby zgłoszeń!!! Zapoznaj się z dokumentami: http://sciencepoint.pl/puszcza-bialowieska/dokumenty-do-pobrania-puszcza/ Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? ZADZWOŃ! 607 645 779! Zespół Fu...
More

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – BP Puszcza Białowieska

Z radością przekazujemy listę osób, które zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym. Serdecznie gratulujemy! W najbliższym czasie będziemy się z Państwem kontaktować w celu umówienia spotkania! Osoby niezakwalifikowane do dalszego udziału w procesie rekrutacji otrzymają pisemną informację.   Pozdrawiamy Zespół Fundacji Science Point
More