Spotkanie informacyjne: Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

Fundacja Science Point wraz z Partnerem Instytutem Rozwoju Gospodarczego serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca! Celem spotkania jest przedstawienie założeń projektowych oraz omówienie wymagań rekrutacyjnych. TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA: 9 września 2019 r. godz. 10:00 – 13:00 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach ul. Krótka 4 Zapraszamy wszystkie osoby od 30 roku życia będące osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo, zamieszkałe na terenie funkcjonowania LGD Kraina Mlekiem Płynąca, zainteresowane możliwo...
More

Spotkanie LGD Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku

W dniu 22 sierpnia 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku odbyło się pierwsze spotkanie, na którym zespół składający się z przedstawicieli Fundacji Science Point oraz Instytutu Rozwoju Gospodarczego mieli możliwość zaprezentowania założeń projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca. http://www.krainamlekiemplynaca.pl/menu-styles/377-spotkanie-informacyjno-konsultacyjne-dot-zakladania-dzialalnosci-gospodarczej Dziękujemy za to spotkanie i do zobaczenia już niedługo, na najbliższym spotkaniu w Stawiskach!  
More