Lista wniosków zakwalifikowanych do objęcia dofinansowaniem Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

storage-1209059_1920 — kopia
Ocena Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego została zakończona! Dziękujemy za Wasze starania i za owocną współpracę! Poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny, uszeregowaną w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów w ocenie merytorycznej. 18 osób, które otrzymały najwyższe oceny już teraz otrzyma wsparcie finansowe oraz merytoryczne.  Szczegóły dotyczące oceny zostaną przesłane pocztą do wszystkich Wnioskodawców. Osobom, które otrzymały pozytywną decyzję gratulujemy i zapraszamy do dalszej współpracy! Będziemy się z Wami kontaktować w celu omówie...
More

Termin złożenia biznesplanów Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

START 2
EDIT: Nabór Wniosków o udzielenie dotacji wydłużamy do poniedziałku 13.01.2020 r. do godz. 15.00. Informujemy, iż Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego przyjmowane będą od 07.01.2020 do 09.01.2020 do godz. 14.00 w Siedzibie Fundacji Science Point, tj. przy ul. Elektrycznej 1/3 lok. 216 w Białymstoku. Dokumenty należy składać osobiście bądź za pomocą poczty/kuriera. WAŻNE! Liczy się data wpływu!  Dokumenty należy złożyć w formie papierowej, w 2 jednakowych egzemplarzach, każdy z nich wpięty do skoroszytu. Przed złożeniem należy sprawdzić, czy wszystk...
More

Rekrutacja Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

Informujemy, iż prowadzimy rekrutację uzupełniającą do projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca. Formularz rekrutacyjny dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania należy złożyć w Siedzibie Fundacji Science Point (osobiście lub pocztą/kurierem) do dnia 08.01.2020r. Liczy się data wpływu do Biura! Zespół Projektu BP Kraina Mlekiem Płynąca
More

Rekrutacja uzupełniająca Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

Zegar — kopia
Informujemy, iż na zgłoszenia do projektu czekamy do dnia 18.11.2019r.! Zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego dostępnego tutaj. Termin: 18.11.2019r do godz. 16.00 Gdzie: Biuro Projektu Fundacji Science Point, ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok lub Terenowe Biuro Projektu, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu! Zespół Projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca
More

Rekrutacja uzupełniająca Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

Zegar — kopia
Informujemy, że zostało kilka wolnych miejsc w projekcie Business Point Kraina Mlekiem Płynąca. Jeżeli myślisz o założeniu działalności, zachęcamy do skorzystania ze wsparcia zewnętrznego! Zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego dostępnego tutaj. Termin: 05.11.2019r do godz. 16.00 Gdzie: Biuro Projektu Fundacji Science Point, ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok lub Terenowe Biuro Projektu, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu! Zespół Projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca
More

Wyniki rekrutacji – I etap Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

Kciuk — kopia
Przedstawiamy wyniki rekrutacji (I etap) do projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca. Na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym został przesłany nadany numer, pod którym formularz został zaewidencjonowany. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z biurem projektu. Od wtorku 22.10.2019 będziemy się kontaktowali z Państwem celem umówienia spotkań z doradcą zawodowym (II etap). Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji_20.10.2019 Zespół Projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca
More

Spotkanie informacyjne: Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

Fundacja Science Point wraz z Partnerem Instytutem Rozwoju Gospodarczego serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca! Celem spotkania jest przedstawienie założeń projektowych oraz omówienie wymagań rekrutacyjnych. TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA: 9 września 2019 r. godz. 10:00 – 13:00 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach ul. Krótka 4 Zapraszamy wszystkie osoby od 30 roku życia będące osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo, zamieszkałe na terenie funkcjonowania LGD Kraina Mlekiem Płynąca, zainteresowane możliwo...
More