Rekrutacja uzupełniająca Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

Zegar — kopia
Informujemy, iż na zgłoszenia do projektu czekamy do dnia 18.11.2019r.! Zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego dostępnego tutaj. Termin: 18.11.2019r do godz. 16.00 Gdzie: Biuro Projektu Fundacji Science Point, ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok lub Terenowe Biuro Projektu, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu! Zespół Projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca
More

Rekrutacja uzupełniająca Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

Zegar — kopia
Informujemy, że zostało kilka wolnych miejsc w projekcie Business Point Kraina Mlekiem Płynąca. Jeżeli myślisz o założeniu działalności, zachęcamy do skorzystania ze wsparcia zewnętrznego! Zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego dostępnego tutaj. Termin: 05.11.2019r do godz. 16.00 Gdzie: Biuro Projektu Fundacji Science Point, ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok lub Terenowe Biuro Projektu, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu! Zespół Projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca
More

Wyniki rekrutacji – I etap Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

Kciuk — kopia
Przedstawiamy wyniki rekrutacji (I etap) do projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca. Na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym został przesłany nadany numer, pod którym formularz został zaewidencjonowany. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z biurem projektu. Od wtorku 22.10.2019 będziemy się kontaktowali z Państwem celem umówienia spotkań z doradcą zawodowym (II etap). Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji_20.10.2019 Zespół Projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca
More

Spotkanie informacyjne: Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

Fundacja Science Point wraz z Partnerem Instytutem Rozwoju Gospodarczego serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca! Celem spotkania jest przedstawienie założeń projektowych oraz omówienie wymagań rekrutacyjnych. TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA: 9 września 2019 r. godz. 10:00 – 13:00 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach ul. Krótka 4 Zapraszamy wszystkie osoby od 30 roku życia będące osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo, zamieszkałe na terenie funkcjonowania LGD Kraina Mlekiem Płynąca, zainteresowane możliwo...
More

Spotkanie LGD Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku

W dniu 22 sierpnia 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku odbyło się pierwsze spotkanie, na którym zespół składający się z przedstawicieli Fundacji Science Point oraz Instytutu Rozwoju Gospodarczego mieli możliwość zaprezentowania założeń projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca. http://www.krainamlekiemplynaca.pl/menu-styles/377-spotkanie-informacyjno-konsultacyjne-dot-zakladania-dzialalnosci-gospodarczej Dziękujemy za to spotkanie i do zobaczenia już niedługo, na najbliższym spotkaniu w Stawiskach!  
More