Zasady składania wniosków o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Przypominamy!!! Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach w terminie od 24 kwietnia 2017r. do  27 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00. Wnioski należy składać w biurze projektu w godzinach od 8:00 do 16:00 a 27 kwietnia od 8:00 do 15:00: Fundacja Science Point ul. Elektryczna 1/3 lok. 216 Białystok. Wniosek o przyznanie dotacji Załącznik nr 2 Biznes Plan Załącznik nr 3 Harmonogram_rzeczowo-finansowy_inwestycji Załącznik nr 4 Oświadczenie_o_nieotrzymaniu_pomocy_de_minimis Załącznik nr 5 Oś...
More

Dokumentacja projektowa

Dokumenty
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją projektową obowiązującą w projekcie Business Point: Regulamin_przyznawania_wsparcia_bezzwrotnego_na_rozwoj_przedsiebiorczosci 01_03_2017 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego 13_01_2017 Wzor_biznesplanu 01_03_2017 Zał._3 harmonogram_rzeczowo-finansowy_inwestycji Zał._4_Oświadczenie_o_nieotrzymaniu_pomocy_de_minimis Zał. 5 Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis Karta_oceny_biznesplanu 01_03_2017 Karta_oceny_formalnej_wniosku 01_03_2017 Regulamin pracy KOW popr.  
More

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizacją projektu Business Point nr RPPD.02.03.00-20-0043/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych zapraszamy do złożenia oferty cenowej zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym – przeprowadzenie oceny wniosków, zgodnie z założeniami projektu. Zapytanie ofertowe 3/2017 Formularz ofertowy Oświadczenie 1 Oświadczenie 2
More

Punkt Konsultacyjny _ terminarz spotkań

Kalendarz
Specjalnie z myślą o uczestnikach projektu Business Point uruchamiamy Punkt Konsultacyjny i zachęcamy każdego z Państwa do umawiania spotkań! Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z fachowej pomocy w zakresie aspektów prawnych, księgowych, organizacyjnych czy też zakładania i prowadzenia działalności etc. Prosimy o telefoniczne umawianie spotkań. Do zobaczenia :) T: 85 732 01 22
More

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Business Point

exclamation-point-1421016_1920
Wszystkie etapy rekrutacji zostały zakończone! Dziękujemy Wam serdecznie za zgłoszenia i wszelkie starania! Wybrańcom gratulujemy i życzymy przynajmniej takiego samego zapału i determinacji podczas szkoleń, jak na etapie aplikowania :) Za każdego trzymamy kciuki, niech Wasze marzenia się spełnią! Załączamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Business Point oraz listę rezerwową. Odświeżcie swoje numery zgłoszeniowe, przydadzą się do weryfikacji listy! :) A już jutro przekażemy Wam harmonogram szkoleń z podziałem na grupy! Do zobaczenia już niedługo! Lista osób zakwalifikow...
More

Dokumentacja projektowa

Dokumenty
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją projektową obowiązującą w projekcie Business Point: Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwoj przedsiebiorczosci Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowych Wzór umowy o dotację i wsparcie pomostowe Wzór Umowy o udzielenie wsparcia w formie forum wymiany doświadczeń Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego Wzor biznes planu Zał. 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji Zał. 4 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Zał. 5 Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis Zał. 6 Fo...
More

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji

Z przyjemnością przekazujemy Państwu listę osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji tj. na rozmowę z doradcą zawodowym. Prosimy o przypomnienie numerów nadanych w procesie rekrutacji (zostały przekazane wiadomością na adres e-mail wskazany w formularzu rekrutacyjnym)! W najbliższym czasie skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia spotkania z doradcą zawodowym. Gratulujemy serdecznie! :)
More