Komunikat w sprawie kwalifikowalności podatku VAT od dotacji

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informujemy, iż istnieje możliwość wystąpienia niekwalifikowalności podatku VAT od zakupu towarów i usług dokonanych w ramach uzyskanej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w związku z czym równowartość odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017.1221) podatku będzie podlegało zwrotowi. Aktualne stanowisko Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lat...
More

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W związku z realizacją projektu Business Point nr RPPD.02.03.00-20-0043/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych zapraszamy do złożenia oferty cenowej zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym – przeprowadzenie doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu, zgodnie z założeniami projektu. Zapytanie ofertowe 4/2017 Formularz ofertowy
More

calculator-178127_1920
Projekt Business Point - ROZLICZENIE W celu rozliczenia pierwszej transzy dotacji inwestycyjnej zapraszamy z uzupełnionymi dokumentami rozliczeniowymi na dyżur Specjalisty ds. rozliczeń dotacji inwestycyjnej! Poniedziałek 10.07.2017 od godz. 9.00! Zespół Fundacji Science Point
More

Ocena wniosków o dofinansowanie

skrzynka pocztowa
W związku z opublikowaną listą ocen wniosków o dofinansowanie, informujemy, iż każdy z Państwa otrzyma pisemną informację nt. szczegółów oceny Państwa wniosków. Przedstawiona ocena, zgodnie z obowiązującymi Regulaminami stanowi średnią otrzymanych ocen. W razie niejasności zachęcamy do kontaktu. Wszystkim zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy! I z niecierpliwością oczekujemy na otwarcie Waszych biznesów! :) Zespół Fundacji Science Point
More