Komunikat w sprawie kwalifikowalności podatku VAT od dotacji

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informujemy, iż istnieje możliwość wystąpienia niekwalifikowalności podatku VAT od zakupu towarów i usług dokonanych w ramach uzyskanej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w związku z czym równowartość odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017.1221) podatku będzie podlegało zwrotowi. Aktualne stanowisko Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lat...
More

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji

Z radością przekazujemy listę osób, które zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym. Serdecznie gratulujemy! Na przełomie tygodnia będziemy się z Państwem kontaktować w celu umówienia spotkania! Osoby niezakwalifikowane do dalszego udziału w procesie rekrutacji otrzymają pisemną informację. 1. 26/BPII/2018 2. 27/BPII/2018 3. 38/BPII/2018 4. 13/BPII/2018 5. 14/BPII/2018 6. 44/BPII/2018 7. 12/BPII/2018 8. 31/BPII/2018 9. 1/BPII/2018 10. 43/BPII/2018 11. 55/BPII/2018 12. 47/BPII/2018 ...
More

Podsumowanie rekrutacji do projektu Business Point II

board-142741_1280
Dziękujemy za zainteresowanie naszym Projektem i wszystkie pomysły złożone do nas na kartach Formularzy :) Do dnia 25 maja 2018 do Biura Projektu wpłynęło 86 formularzy rekrutacyjnych. Kolejnym etapem będzie ocena techniczno-formalna złożonych dokumentów, więc na początku czerwca spodziewajcie się kontaktu z naszej strony! Z pozdrowieniami! Zespół Fundacji Science Point
More

Rekrutacja Business Point II

fb_add
W okresie od 08.05.2018 do 25.05.2018 zapraszamy do składania aplikacji do projektu Business Point II! Dokumenty rekrutacyjne do projektu dostępne są w zakładce Business Point II -> Dokumenty do pobrania Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do Fundacja Science Point ul. Elektryczna 1/3/216 15-080 Białystok w godzinach od 9:00 do 15:00. Zapraszamy!
More

calculator-178127_1920
Projekt Business Point - ROZLICZENIE W celu rozliczenia pierwszej transzy dotacji inwestycyjnej zapraszamy z uzupełnionymi dokumentami rozliczeniowymi na dyżur Specjalisty ds. rozliczeń dotacji inwestycyjnej! Poniedziałek 10.07.2017 od godz. 9.00! Zespół Fundacji Science Point
More