Lista wniosków zakwalifikowanych do objęcia dofinansowaniem Business Point Puszcza Białowieska

frog-1339892_1920 — kopia
Ocena Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego została zakończona! Dziękujemy za Wasze starania i za owocną współpracę! Poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny, uszeregowaną w kolejności od największej liczny uzyskanych punktów w ocenie merytorycznej. 20 osób, które otrzymały najwyższe oceny już teraz otrzyma wsparcie finansowe oraz merytoryczne.  Szczegóły dotyczące oceny zostaną przesłane pocztą do wszystkich Wnioskodawców. Osobom, które otrzymały pozytywną decyzję gratulujemy i zapraszamy do dalszej współpracy! Będziemy się z Wami kontaktować w celu om...
More

Termin złożenia biznesplanów Business Point Puszcza Białowieska AKTUALIZACJA

Informujemy, iż termin przyjmowania Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego zostaje wydłużony do dnia 02.12.2019 do godz. 15.00. Dokumenty należy złożyć w formie papierowej, w 2 jednakowych egzemplarzach, każdy z nich wpięty do skoroszytu. Przed złożeniem należy sprawdzić, czy wszystkie załączniki zostały dołączone: Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego; Załącznik 1 - Biznes plan; Załącznik 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji; Załącznik 3 - Oświadczenie Uczestnika o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych...
More

Termin złożenia biznesplanów Business Point Puszcza Białowieska

Przed nami ostatnie dni doradztwa z przygotowania biznesplanu! Przypominamy, że biznesplany należy składać osobiście bądź za pomocą poczty/kuriera do Biura Projektu w dniach 25 - 27.11.2019 w godzinach od 09.00 do 16.00. Liczy się data wpływu! Wkrótce zamieścimy komplet wymaganych dokumentów oraz szczegółową instrukcję przygotowania dokumentacji! Zespół Fundacji Science Point
More

Rekrutacja uzupełniająca Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

Zegar — kopia
Informujemy, iż na zgłoszenia do projektu czekamy do dnia 18.11.2019r.! Zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego dostępnego tutaj. Termin: 18.11.2019r do godz. 16.00 Gdzie: Biuro Projektu Fundacji Science Point, ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok lub Terenowe Biuro Projektu, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu! Zespół Projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca
More

Rekrutacja uzupełniająca Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

Zegar — kopia
Informujemy, że zostało kilka wolnych miejsc w projekcie Business Point Kraina Mlekiem Płynąca. Jeżeli myślisz o założeniu działalności, zachęcamy do skorzystania ze wsparcia zewnętrznego! Zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego dostępnego tutaj. Termin: 05.11.2019r do godz. 16.00 Gdzie: Biuro Projektu Fundacji Science Point, ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok lub Terenowe Biuro Projektu, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu! Zespół Projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca
More

Wyniki rekrutacji – I etap Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

Kciuk — kopia
Przedstawiamy wyniki rekrutacji (I etap) do projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca. Na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym został przesłany nadany numer, pod którym formularz został zaewidencjonowany. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z biurem projektu. Od wtorku 22.10.2019 będziemy się kontaktowali z Państwem celem umówienia spotkań z doradcą zawodowym (II etap). Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji_20.10.2019 Zespół Projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca
More